Detectives da Historia
 
Atréveste a descifrar xeroglíficos, perseguir asasinos ou cambiar coas túas habilidades o curso da historia?

Entón estás no lugar axeitado, penetra no misterio, estás cerca de ser un “Detective da Historia”.

o DESAFÍO

n.º
1

EDUCACiÓN  SECUNDARIA

EDUCACiÓN  PRIMARIA

CPR plurilingÜe la Grande obra de atocha