Detectives da Historia
 
Atréveste a descifrar xeroglíficos, perseguir asasinos, convertirte nun Semideus ou cambiar coas túas habilidades o curso da historia?

Entón estás no lugar axeitado, penetra no misterio, estás cerca de ser un “Detective da Historia”.

o DESAFÍO

n.º
1

2º trimestre                      3º TRIMESTRE

 

CPR plurilingÜe la Grande obra de atocha